Шестерни

Номер на схеме Артикул Название
1 С45 13940 Кольцо шестерни (С45 13940) для грейдера ДЗ-98
2 3108338 Подшипник шестерни (3108338) для грейдера ДЗ-98
3 С110 13941 Кольцо шестерни (С110 13941) для грейдера ДЗ-98
4 ДЗ-98.10.06.141 Шестерня шестерни (ДЗ-98.10.06.141) для грейдера ДЗ-98
5 039-045-36-2-2 18829/9833 Кольцо шестерни (039-045-36-2-2 18829/9833) для грейдера ДЗ-98
6 ДЗ-98.10.06.158 Валик шестерни (ДЗ-98.10.06.158) для грейдера ДЗ-98
7 050-060-58-2-2 18829/9833 Кольцо шестерни (050-060-58-2-2 18829/9833) для грейдера ДЗ-98
8 ДЗ-98.10.06.045 Втулка шестерни (ДЗ-98.10.06.045) для грейдера ДЗ-98
9 ДЗ-98.10.06.046 Кольцо шестерни (ДЗ-98.10.06.046) для грейдера ДЗ-98
10 6-111Л 8338 Подшипник шестерни (6-111Л 8338) для грейдера ДЗ-98
11 ДЗ-98.10.06.044-01 Кольцо шестерни (ДЗ-98.10.06.044-01) для грейдера ДЗ-98
12 ДЗ-98.10.06.043 Втулка шестерни (ДЗ-98.10.06.043) для грейдера ДЗ-98
13 Д395В.10.06.029 Шестерня шестерни (Д395В.10.06.029) для грейдера ДЗ-98
14 ДЗ-98.10.06.047 Втулка шестерни (ДЗ-98.10.06.047) для грейдера ДЗ-98
15 067.14.12.208 Кольцо шестерни (067.14.12.208) для грейдера ДЗ-98
16 Д395Б-01-025 Прокладка шестерни (Д395Б-01-025) для грейдера ДЗ-98
17 Д395Б-01-026 Прокладка шестерни (Д395Б-01-026) для грейдера ДЗ-98
18 С25 13940 Кольцо шестерни (С25 13940) для грейдера ДЗ-98